Polityka prywatności i plików cookies PocztaKawowa.com

§1. Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie

 1. Serwis – strona internetowa lub aplikacja znajdująca się pod adresem https://pocztakawowa.com.
 2. Operator Serwisu – firma Pieczara Maciej Stanisław pieczara.com z siedzibą w Ełku przy ul. Wojska Polskiego 72b/15, posiadająca NIP: PL 8481589989.
 3. Użytkownik – osoba przeglądająca zawartość Serwisu, na rzecz której mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.
 4. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) - dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 5. Przeglądarka Internetowa - oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych zainstalowane na urządzeniu wykorzystywanym przez Użytkownika Serwisu.
 6. Administrator danych – administratorem danych Użytkowników Serwisu jest Operator Serwisu.
 7. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną Użytkownikom Serwisu polegająca na cyklicznym wysyłaniu na podany przez Użytkownika adres e-mail wiadomości zawierających informację handlową nt. przedmiotu działalności Serwisu i/lub Operatora Serwisu.
 8. Kod QR – to dwuwymiarowy, kwadratowy kod kreskowy umożliwiający Użytkownikowi Serwisu pobranie na posiadane przez niego urządzenie przenośne (np. telefon komórkowy) odpowiednio przygotowanej wiadomości email.
 9. Proces Rejestracji – proces polegający na wypełnieniu przez Użytkownika Serwisu formularza rejestracji do usługi Newsletter i kliknięciu przycisku „zapisz mnie” lub zeskanowanie udostępnionego na Stronie Kodu QR i wysłanie w niezmienionej formie pobranej wiadomości email.
 10. Baza Danych – baza danych zawierająca adresy e-mail subskrybentów usługi Newsletter zarządzana przez Administratora Danych.

§2. Cele wykorzystywania plików cookies

 1. Do tworzenia i zbierania przy pomocy zewnętrznych narzędzi analitycznych anonimowych statystyk (danych statystycznych), które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają z jego stron internetowych oraz dostępnych funkcjonalności, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartych w nich treści.

§3. Rodzaje wykorzystywanych plików cookies

 1. Cookies trwałe są przechowywane na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w ustawieniach Plików Cookies Przeglądarki Internetowej lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

§4. Zarządzanie plikami cookies

 1. Użytkownik Serwisu może samodzielnie i w każdym czasie dokonać zmian w ustawieniach Przeglądarki Internetowej dotyczących Plików Cookies. Mogą one być zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Plików Cookies lub informować o każdorazowym zamieszczeniu ich w urządzeniu Użytkownika Serwisu.
 2. Użytkownik Serwisu może w każdej chwili usunąć pliki Cookies, korzystając z dostępnych funkcji w Przeglądarce Internetowej, której używa.
 3. Ograniczenia stosowania Plików Cookies w ustawieniach Przeglądarki Internetowej mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 4. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu Przeglądarki Internetowej.

§5. Usługa Newsletter

 1. Korzystanie z usługi Newsletter jest dobrowolne i bezterminowe.
 2. W celu świadczenia usługi Newsletter Operator Serwisu pozyskuje od osób zainteresowanych nazwy adresów poczty elektronicznej.
 3. Użytkownik zainteresowany skorzystaniem z usługi Newsletter musi przejść Proces Rejestracji spełniając jednocześnie wymogi z punktów 4 i 5 ninejszego paragrafu.
 4. Warunkiem korzystania z usługi Newsletter jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i analitycznych przez Administratora Danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Wyrażenie zgody następuje poprzez odznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracji lub pozostawienie odpowiedniej zgody w treści wiadomości pobranej przy pomocy Kodu QR.
 5. Warunkiem korzystania z usługi Newsletter jest wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowych dotyczących Serwisu i/lub Operatora Serwisu za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, na podany w trakcie Rejestracji adres e-mail przez Administratora Danych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.). Wyrażenie zgody następuje poprzez odznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracji lub pozostawienie odpowiedniej zgody w treści wiadomości pobranej przy pomocy Kodu QR.
 6. Zarejestrowany Użytkownik Serwisu może w każdej chwili dokonać zmian bądź usunąć swoje dane z Bazy Danych poprzez wysłanie stosownej prośby do Administratora Danych na adres admin@pocztakawowa.com.

§6. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie zmiany w Polityce Prywatności oraz plików cookies wchodzą w życie z dniem publikacji na stronie Serwisu.
 2. Użytkownicy, których adresy e-mail znajdują się w Bazie Danych, zostaną poinformowani o zmianach w niniejszym dokumencie w wiadomości przesłanej na ich pocztę elektroniczną.
 3. Administrator danych zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika korzystającego z Serwisu właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Informacje dotyczące Użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez Jego zgody, poza przypadkami wskazanymi powyżej.

pieczara.com | Marketing Intelligence & Automation